Skip to content

SC Aviso Financial SRL respecta viata privata a tuturor persoanelor vizate cu care este in contact, indiferent daca procesarea datelor se realizeaza in nume propriu sau in numele si pe seama altor persoane. Pentru noi este important ca fiecare sa inteleaga ce date procesam, de ce procesam aceste date, precum si care sunt drepturile persoanelor ale caror date sunt procesate. De aceea, va indemnam sa lecturati prezenta Politica de Confidentialitate, care va va oferi mai multe informatii referitor la procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Aviso Financial.
Aceasta politica de confidentialitate stabileste modalitatea in care procesam datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand controlam operatiunea de procesare (ex: cand realizam activitati de ofertare).
Este posibil sa procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in modalitati si in circumstante diferite, în functie de pozitia dumneavoastra de client, furnizor sau candidat la ocuparea unei pozitii in companie. Totodata, este posibil sa procesam datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului sau sediului nostru, in functie de modalitatea de interactiune aleasa. Indiferent de situatie, ne angajam ca niciodata sa nu vindem, comercializam sau sa folosim datele dumneavoastra cu caracter personal cu incalcarea prevederilor legale cu privire la protectia datelor.
Aviso Financial SRL este sucursala a societății RISK CONTROL – Insurance and Reinsurance Broker SRL, cu sediul social in strada Duiliu Zamfirescu Nr. 10, Ap. 2 Etaj 1 si Ap. 3, telefon 0213119155, e-mail: [email protected], inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3105/2009 avand cod unic de inregistrare 25250169, înregistrată în Registrul Brokerilor cu numărul RBK – 563

Entitatea Aviso Financial care va proceseaza datele va fi responsabila cu protejarea acestora.
Societatea va prelucra date personale constand, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, semnatura, adresa de contact, telefon, e-mail, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de solicitări, dupa caz.

Scopul general al prelucrarii datelor este activitatea de intermediere in asigurari si servicii conexe si consta in urmatoarele:
(i) “Scop ofertare/emitere contract asigurari” – prelucrarea de catre Societate a Datelor cu caracter personal se face în scopul obținerii celor mai avantajoase oferte de asigurare de la societatile de asigurare partenere, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislatia privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil.
(ii)“Scop administrare polite de asigurare, asistenta la daune si consultanta – Societatea va prelucra Datele cu Caracter personal în scopul oferirii de servicii de intermediere in asigurari, în administrea politelor Dvs de asigurare și pentru a interveni în sprijinul Dvs în relatia cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislatia privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil.

Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal il poate reprezenta, dupa caz:
– Contractul de asigurare/polita de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obtine o oferta de asigurare prin intermediul Societatii sau/si emiterea politei de asigurare respective de catre noi,
– Indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii,
– Indeplinirea intereselor legitime ale Societatii in contextul desfasurarii obiectului de activitate
– Consimtamantul persoanei vizate, unde este cazul

Datele cu caracter personal pot fi transferate, in functie de tipurile de asigurari pe care le vom intermedia pentru Dvs. catre furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea politelor de asigurare si oferirea asistentei la solicitări (societati de asigurare-reasigurare din Romania sau din Uniunea Europeana precum si alte companii din grupul din care acestea fac parte, societati de arhivare, furnizori de servicii IT, firme de curierat, cabinete de avocatura).

Va informam ca transformarea ofertei de asigurare acceptate de Dvs. in polita/contract de asigurare va fi conditionata de acceptarea de catre Dvs. a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau, dupa caz, a consimtamantului apartinand Asiguratorului ales.

Datele vor fi stocate de catre Societate dupa cum urmeaza:
– Pentru ”Scop Ofertare asigurari generale”, pe perioada de valabilitate a ofertei plus 60 de zile de la expirare sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra.
– Pentru “Scop administrare polite de asigurare, asistenta la solicitări si consultanta pe perioada de valabilitate a poliței plus inca 5 ani de la incetarea ei sau 5 ani de la deschiderea dosarului de despăgubire.

Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a se opune prelucrarii, Dreptul de a depune o plangere la Societate sau la ANSPDCP.

Important: In cazul in care, in vederea incheierii unui contract de asigurare prin Risk Control Insurance and Reinsurane Broker SRL – Sucursala Aviso, ne transmiteti si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveti obligatia legala de a comunica prezenta informare persoanei respective si sa luati acordul acesteia in cazurile aplicate, in termen de maxim 1 luna de la data furnizarii datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice sediu sau punct de lucru, (ii) la adresa de e-mail: [email protected] sau (iii) prin posta la adresa postala de la sediul Societatii mentionate mai sus. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus prin oricare din modalitatile de contact enumerate mai sus.
Daca doriti sa ne notificati cu referire la o incalcare a confidentialitatii datelor sau daca doriti sa ne transmiteti o solicitare referitoare la drepturile dumneavoastra ca persoana vizata, va rugam sa ne contactati la:

SC Aviso Financial SRL
Adresa de corespondenta: Strada Matasari nr. 48, Sector 2, Bucuresti

In atentia: DPO
Email: [email protected]
Telefon: (004) (021) 253.10.55 / Fax: (004) (021) 253.10.56

Back To Top